Today News

ပြည်သူတို့အတွက်သတင်းကောင်း၊တပ်တွင်းတပ်ပျတ်ကြောင်း တိုင်းမူးကတော်ကိုယ်တိုင် ပြောကြားမှူပေါက်ကြားခဲ့

ဗန်းမော်မြို့သုံးမိုင်တပ်မှ လက်နက်ကြီး အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေ

Comment here